Naše služby

Zajišťujeme komplexní služby požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP) pro společnosti, firmy, organizace, bytové domy, státní nebo městské a obecní objekty, výrobní objekty a jiné komerční či nekomerční subjekty kromě rodinných domů.

Pokud nejste firma či organizace a vlastníte hasicí přístroj, na kterém potřebujete provést kontrolu (revizi), naplnění, opravu nebo periodickou tlakovou zkoušku, můžete se u nás zastavit na naší provozovně a náš technik Vás obeznámí se stavem Vašeho hasicího přístroje, případně provede výše zmíněné úkony.

Kontrola (revize)

 
Každoroční kontroly Vašeho požárního zařízení můžete s námi jednoduše pustit z hlavy! Jednotlivé termíny kontrol Vám sami pohlídáme, sami Vás na ně upozorníme a následně i provedeme. Po provedené kontrole vystavíme kontrolní zprávu o provozuschopnosti v elektronické podobě. Naši pracovníci jsou vybaveni moderním zařízením pro okamžité vypracování kontrolních zpráv v elektronické podobě, jsme tak schopni Vám okamžitě odeslat kontrolní zprávu na Vaši e-mailovou adresu.
 

Poptávky a objednávky ohledně výše popsaných kontrol protipožárních zařízení zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

Obdrželi jste nižší cenovou nabídku od naší konkurence a vlastníte více jak 2 kusy výše zmíněného požárního zařízení? Pošlete nám jejich nabídku! My ji zvážíme a pokusíme se nabídnou nižší ceny. Při nejmenším srovnatelné, ale u nás máte zaručenou kvalitu. Snažíme se všem zákazníkům vyjít vstříc a najít společnou cestu ke zdárné dohodě a spokojenosti zákazníka. Na 95 % se vždy se zákazníkem dohodneme. Svědčí o tom velké množství našich spokojených zákazníků, pro které naše služby zajišťujeme.

Tlaková periodická zkouška a dílenská kontrola

 

Disponujeme vlastní zkušebnou tlakových lahví s osvědčením a oprávněním Technické inspekce České republiky (TIČR).

Technické dotazy prosím zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

Oprava, údržba nebo výměna

 • hydrantových systémů a hydrantového potrubí vnitřních nástěnných hydrantů
 • nadzemních vnějších hydrantů (bez výkopových prací)
 • požárních hadic včetně navázání hadicových spojek
 • lisování nebo přelisování savicového šroubení na požární savice
 • vřetenových ventilů tlakových lahví pro technické a potravinářské účely
 
Poptávky, objednávky nebo technické dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

Školení požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

PO – požární ochrana

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • preventivních požárních hlídek
 • preventistů PO

BOZP – bezpečnost práce

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 

Školení PO, BOZP a řidičů referentů u nás probíhá formou osobního setkání nebo prostřednictvím e-learningu (on-line kurzu).

 • školení formou osobního setkání může probíhat přímo ve Vaší společnosti tak, že náš pracovník dorazí na místo školení. Další možností je školení v areálu naší firmy avšak s omezeným počtem osob. 
 • školení v rámci e-learningu je moderní a jednoduchý způsob on-line školení. Po Vaší objednávce a uskutečněné platbě přijde každému účastníkovi školení odkaz a přihlašovací údaje ke školení. Samotné školení pak může každý účastník absolvovat na svém mobilu, tabletu nebo PC. Po úspěšném dokončení si vytiskne doklad certifikátu o absolvovaném školení.
 
Objednávky ohledně školení PO, BOZP a řidičů referentů zasílejte na e-mail po-bozp@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

Dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

PO – požární ochrana

 • zpracování veškeré dokumentace požární ochrany
 • zařazení provozu dle provozované činnosti do kategorií dle zákona o požární ochraně
 • stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany
 • vypracování požárního řádu
 • vypracování požární poplachové směrnice
 • posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
 • zpracování požárního evakuačního plánu v textovém i grafickém provedení
 • dokumentace zdolávání požáru
 • dokumentace požárního cvičení

a další…

BOZP – bezpečnost práce

 • zpracování veškeré dokumentace v oblasti bezpečnosti práce
 • kategorizace prací
 • hodnocení a vyhledávání rizik
 • směrnice pro poskytování OOPP
 • provozní předpisy a řády BOZP
 • bezpečnostní prověrky (roční, měsíční, dle dohody)
 • příprava firem pro audity
 • traumatologický plán
 • zástup při kontrolách realizovaných státním orgánem (pouze pro smluvní firmy)

a další…

Objednávky ohledně vypracování nebo aktualizace dokumentace PO a BOZP zasílejte na e-mail po-bozp@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

Preventivní prohlídky požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

 • PO – preventivní požární prohlídky pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
 • BOZP – preventivní prohlídky z hlediska bezpečnosti práce pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
 

Objednávky ohledně preventivních prohlídek PO a BOZP zasílejte na e-mail po-bozp@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

Poradenská a konzultační činnost

 • v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

Dotazy ohledně PO a BOZP zasílejte na e-mail po-bozp@po-bozp.com nebo volejte na telefon 326 375 041.

POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE

OTEVÍRACÍ DOBA:

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?