Naše služby

Zajišťujeme komplexní služby požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP) pro společnosti, firmy, organizace, bytové domy, státní nebo městské a obecní objekty, výrobní objekty a jiné komerční či nekomerční subjekty kromě rodinných domů.

Pokud nejste firma či organizace a vlastníte hasicí přístroj, na kterém potřebujete provést kontrolu (revizi), naplnění, opravu nebo periodickou tlakovou zkoušku, můžete se u nás zastavit na naší provozovně a náš technik Vás obeznámí se stavem Vašeho hasicího přístroje, případně provede výše zmíněné úkony.

Kontrola (revize)

 
Po provedené kontrole vystavíme kontrolní zprávu o provozuschopnosti v elektronické podobě. Naši pracovníci jsou vybaveni moderním zařízením pro okamžité vypracování kontrolních zpráv v elektronické podobě. Jsme tak schopni Vám okamžitě odeslat, do pár minut, kontrolní zprávu na Vaši e-mailovou adresu.
Každoroční kontroly Vašeho požárního zařízení můžete s námi jednoduše pustit z hlavy! Jednotlivé termíny kontrol Vám sami pohlídáme, sami Vás na ně upozorníme a následně i provedeme.
 
Poptávky a objednávky ohledně výše popsaných kontrol protipožárních zařízení zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.

Tlaková periodická zkouška a dílenská kontrola

 • přenosných a pojízdných hasících přístrojů
 • tlakových lahví pro technické účely (kromě acetylenu) a potravinářské účely
 • tlakových lahví pro potápění a dýchací přístroje
 • tlakových lahví pro akvarijní a paintballové účely

Disponujeme vlastní zkušebnou tlakových lahví s osvědčením a oprávněním Technické inspekce České republiky (TIČR).

Technické dotazy prosím zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.

Oprava, údržba nebo výměna

 • hydrantových systémů a hydrantového potrubí
 • požárních hadic včetně navázání hadicových spojek
 • lisování nebo přelisování savicového šroubení na požární savice
 • vřetenových ventilů tlakových lahví pro technické a potravinářské účely
 
Poptávky, objednávky nebo technické dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.

Plnění lahví CO2 (oxid uhličitý)

 
Poptávky nebo technické dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.

Prodej požárně-bezpečnostního sortimentu

 
Poptávky, objednávky nebo dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.

Instalace protipožárních prostupů (ucpávek)

Instalace protipožárních ucpávek a utěsnění prostupů procházející požárně dělícími konstrukcemi se stanovenou požární odolností dle PBŘS včetně vystavení revizní zprávy.

Poptávky ohledně výroby protipožárních prostupů zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.

Školení požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

PO – požární ochrana

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • preventivních požárních hlídek
 • preventistů PO

BOZP – bezpečnost práce

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 
Školení PO, BOZP a řidičů referentů u nás probíhá formou osobního setkání nebo prostřednictvím e-learningu (on-line kurzu).
 
 • školení formou osobního setkání může probíhat přímo ve Vaší společnosti tak, že náš pracovník dorazí na místo školení. Další možností je školení v areálu naší firmy avšak s omezeným počtem osob. 
 • školení v rámci e-learningu je moderní a jednoduchý způsob on-line školení. Po Vaší objednávce a uskutečněné platbě přijde každému účastníkovi školení odkaz a přihlašovací údaje ke školení. Samotné školení pak může každý účastník absolvovat na svém mobilu, tabletu nebo PC. Po úspěšném dokončení si vytiskne doklad certifikátu o absolvovaném školení.
 
Objednávky ohledně školení PO, BOZP a řidičů referentů zasílejte na e-mail marketa.kotyzova@pobozp.info nebo volejte na telefon 776 413 333.

Dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

PO – požární ochrana

 • zpracování veškeré dokumentace požární ochrany
 • zařazení provozu dle provozované činnosti do kategorií dle zákona o požární ochraně
 • stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany
 • vypracování požárního řádu
 • vypracování požární poplachové směrnice
 • posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
 • zpracování požárního evakuačního plánu v textovém i grafickém provedení
 • dokumentace zdolávání požáru
 • dokumentace požárního cvičení

a další…

BOZP – bezpečnost práce

 • zpracování veškeré dokumentace v oblasti bezpečnosti práce
 • kategorizace prací
 • hodnocení a vyhledávání rizik
 • směrnice pro poskytování OOPP
 • provozní předpisy a řády BOZP
 • bezpečnostní prověrky (roční, měsíční, dle dohody)
 • příprava firem pro audity
 • traumatologický plán
 • zástup při kontrolách realizovaných státním orgánem (pouze pro smluvní firmy)

a další…

Objednávky ohledně vypracování nebo aktualizace dokumentace PO a BOZP zasílejte na e-mail marketa.kotyzova@pobozp.info nebo volejte na telefon 776 413 333.

Preventivní prohlídky požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

 • PO – preventivní požární prohlídky pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
 • BOZP – preventivní prohlídky z hlediska bezpečnosti práce pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
 

Objednávky ohledně preventivních prohlídek PO a BOZP zasílejte na e-mail marketa.kotyzova@pobozp.info nebo volejte na telefon 776 413 333.

Poradenská a konzultační činnost

v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)

Dotazy ohledně PO a BOZP zasílejte na e-mail marketa.kotyzova@pobozp.info nebo volejte na telefon 776 413 333.

POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE

OTEVÍRACÍ DOBA

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?