Plnění tlakových lahví CO2 (oxidu uhličitého)

Jsme provozovatelé vlastní plnící stanice pro plnění tlakových lahví plynem CO2. Plníme do lahví všech velikostí, od malých lahví o obsahu 0,45 kg jako jsou například některé druhy kyvet a bombiček až po velké lahve všech velikostí určené k přepravě plynu CO2 do 50 kg.

Jaké druhy tlakových lahví CO2 plníme

Plníme tlakové lahve CO2, které jsou často využívány pro technické a potravinářské účely. Například pro sváření, akvaristiku, do výrobníků sodových vod, na tlačení piva, paintball a mnoho dalších činností.

Výhody plnění CO2 přímo na naší provozovně

  • Naše plnící stanice nám umožňuje naplnit Vaši lahev CO2 prakticky na počkání (cca lahev o obsahu 10 kg CO2 naplněna za 5 minut). Používáme moderní technické zařízení s předfiltrem a digitální váhou s automatickým vypnutím při dosažení požadované váhy plněného plynu CO2. Máte tak jistotu, že láhev bude naplněna přesně a bezpečně.
  • Plníme lahve s instalovaným lahvovým ventilem CO2 se závitem G3/4 nebo W21,8. Dále plníme kyvety (sodastream) se speciálním provedením závitu Tr 21*4 nebo s novým upínacím systémem Quick Connect CQC (lahve sodastream plníme převážně výměnným způsobem z důvodu časové efektivity).
  • Výhoda přímého plnění je, že po naplnění dostáváte vždy tu samou lahev, kterou jste k nám přivezli. Vyvarujete se tak náhodné výměně mladší lahve, kterou přivezete, za mnohem starší, jako se tomu stává u jiných provozoven.
  • Mezi naše služby také patří i prodej nových tlakových lahví CO2 všech velikostí, viz. naše nabídka tlakových lahví CO2.

Podmínky plnění tlakových lahví CO2

  • Láhev musí mít platnou periodickou tlakovou zkoušku, datum poslední provedené zkoušky je vyražen na hrdle láhve. Periodická tlaková zkouška u tlakových lahví CO2 se provádí po 10 letech dle norem ČSN EN 1803, ČSN EN 1968 a ČSN 07 8305.
  • Láhev nesmí vykazovat známky mechanického poškození, tzn. nesmí být poškozena promáčknutím ani nesmí být opravována svařením, atd.
 
Pokud nejsou splněny některé z těchto podmínek, není možné lahev naplnit.

UPOZORNĚNÍ: V normě ČSN 07 8305, která upravuje periodické tlakové zkoušky láhví CO2 v odst. 361 se uvádí, „Láhve se zkušebním přetlakem 19,0 Mpa (= 190kp/cm2) a vyšším, používané 40 let, jakož i láhve s neznámým letopočtem výroby se převádějí podle jejich stavu na láhve s nižším přetlakem, nebo se vyřazují podle tabulky 12. (Z tabulky: při ztrátě z původní hmotnosti – TARA, < 20 % se láhev vyřazuje)“.

Tlakové láhve, které neztratí 20% původní váhy (TARY) se nemusí vyřazovat, ale jen prodloužit tlakovou zkoušku o 5 nebo 10 let dle data výroby láhve. Nevztahuje se tedy na tyto láhve stejná norma jako na hasící přístroje sněhové, u kterých dle normy končí po 40-ti letech životnost.

Intervaly periodických tlakových zkoušek tlakových láhví dle druhu plynu, pro který je láhev určena, jsou stanoveny v normách ČSN EN 1803 a ČSN EN 1968 v tabulce B.1. Zde je uvedeno, že periodické tlakové zkoušky na tlakových láhvích CO2 se provádí v intervalu po 10 letech.

Základní ceník plnění CO2 (platný od 10.4.2024)

Pro velkoodběratele možnost velkoobchodních cen

Disponujete velkým počtem tlakových lahví CO2, které pravidelně plníte? Poskytneme Vám velkoobchodní ceník, který bude sestaven dle Vámi zaváženého počtu lahví, velikosti lahví a četnosti plnění. (Minimální četnost plnění – 1x za měsíc)

Poptávky, objednávky nebo dotazy zasílejte na e-mail jiri.kotyza@po-bozp.com nebo volejte na telefon 606 712 219.