POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE

OTEVÍRACÍ DOBA:

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Jiří Kotyza

vedení firmy

kontroly protipožárních zařízení
(hasicí přístroje, hydranty, protipožární ucpávky, dveře),
technické informace z hlediska PO
(vybavení staveb a provozů has. přístroji, hydranty, atd.),
objednávky, cenové nabídky, informace ohledně fakturace, obchodní záležitosti

Veronika Kotyzová

oddělení fakturace

administrace firmy, cenové nabídky, fakturace

Markéta Linhartová Kotyzová

školení a dokumentace PO, BOZP

školení z hlediska PO, BOZP, zhotovení nebo aktualizace dokumentace PO, BOZP, preventivní prohlídky provozů, poradenství a konzultace v oblasti PO a BOZP