V oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v rámci České republiky zajišťujeme:

 • Komplexní zabezpečování požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.
 • Prodej hasící přístroje, hydrantové systémy (požární hydranty), požární hadice, požární a bezpečnostní tabulky a další požární materiál pro firmy, organizace, obytné domy, dobrovolné hasiče (SDH), požární sport, atd.
 • Kontroly, revize a opravy
  • hasící přístroje
  • hydrantové systémy (požární hydranty) a požární hadice
  • protipožární konstrukce (protipožární ucpávky)
  • protipožární uzávěry (protipožární dveře)
 • Výroba protipožárních konstrukcí - protipožárních ucpávek
 • Technické plyny - kapalný oxid uhličitý (CO2, kysličník uhličitý)
  • plnění tlakových lahví pro technické účely, sváření a potravinářské účely
  • plnění bombiček sodastream
 • Prodej a servis
  • nové tlakové lahve na CO2 (oxid uhličitý, kysličník uhličitý) pro technické účely, sváření a potravinářské účely
  • repasované tlakové lahve na CO2 pro technické a potravinářské účely, svařování
 • Zkušebna tlakových lahví s osvědčením technické inspekce - provádíme
  • tlakové zkoušky tlakových lahví
  • tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů
  • tlakové zkoušky vzduchových lahví
 • Školení požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)
 • Dokumentace - požární ochrany a bezpečnosti práce
 • Preventivní prohlídky, kontroly - požární ochrany a bezpečnosti práce
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)
Sídlo firmy