Nabídka služeb v rámci České republiky

 • Komplexní zabezpečování požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.
 • Revize - provozní kontroly
  • přenosné a pojízdné hasící přístroje
  • vnitřní a vnější hydrantové systémy
  • suchovody
  • protipožární prostupy (protipožární ucpávky) ve stavebních konstrukcích
  • protipožární uzávěry (protipožární dveře),...
 • Periodické dílenské kontroly a opravy
  hasicích přístrojů, hydrantů, hydrantových systémů a protipožárních prostupů (ucpávek) ve stavebních konstrukcích, požárních hadic, navazování spojek,…
 • Technické plyny - kapalný oxid uhličitý (CO2, kysličník uhličitý)
  • plnění tlakových lahví pro technické účely, sváření a potravinářské účely
  • plnění bombiček sodastream
 • Prodej a servis
  • nové tlakové lahve na CO2 (oxid uhličitý, kysličník uhličitý) pro technické a potravinářské účely, sváření
  • repasované tlakové lahve na CO2 na technické a potravinářské účely, svařování
 • Zkušebna tlakových lahví s osvědčením technické inspekce - provádíme
  • tlakové zkoušky tlakových lahví
  • tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů
  • tlakové zkoušky vzduchových lahví (dýchací přístroje, lahve pro potápění,...)
 • Výroba protipožárních konstrukcí (protipožárních ucpávek) ve stavebních objektech se stanovenou požární odolností včetně příslušné revizní zprávy
 • Školení požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)
  • PO - požární ochrana
   • školení vedoucích zaměstnanců
   • školení zaměstnanců
   • preventivních požárních hlídek
   • preventistů PO
  • BOZP - bezpečnost práce
   • školení vedoucích zaměstnanců
   • školení zaměstnanců
 • Dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)
  • PO - požární ochrana
   • zpracování veškeré dokumentace požární ochrany (zařazení provozu dle provozované činnosti do kategorií dle zákona o požární ochraně, stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany, požární řády, ...)
   • posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
   • zpracování požárně-bezpečnostního řešení k projektové dokumentaci
  • BOZP - bezpečnost práce
   • zpracování veškeré dokumentace v oblasti bezpečnosti práce
   • kategorizace prací
   • hodnocení a vyhledávání rizik
   • směrnice pro poskytování OOPP
   • provozní řády
   • bezpečnostní předpisy
 • Preventivní prohlídky požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)
  • PO - preventivní požární prohlídky pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
  • BOZP - preventivní prohlídky z hlediska bezpečnosti práce pro firmy, organizace, obecní úřady, státní organizace, obytné domy, provozovny, pracoviště, atd.
 • Poradenská a konzultační činnost
  v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP)