Hasící přístroje


Vodní hasicí přístroj - V9L

Hasicí schopnost: A
Hmotnost hasiva: 9 l
Hasivo: voda + potaš hydrátová
Výtlačný prostředek: vzduch
Teplotní rozsah použití: -20°C až +60°C
Maximální hmotnost: 17,3 kg

Pěnový hasicí přístroj - PE6/Pii

Hasicí schopnost: A, B
Hmotnost hasiva: 6 l
Hasivo: pěna Furex AFFF
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: +5°C až +60°C
Maximální hmotnost: 10,3 kg

Sněhový hasicí přístroj - CO25P

Hasicí schopnost: B, C
Hmotnost hasiva: 5 kg
Hasivo: oxid uhličitý
Zkušební tlak: 320 bar
Teplotní rozsah použití: -30 °C až +60°C
Maximální hmotnost: 13,1 kg


Práškový hasicí přístroj P1P

Hasicí schopnost: A, B, C
Hmotnost hasiva: 1 kg
Hasivo: ETAX ABC
Výtlačný prostředek: CO2 v tl. patroně
Teplotní rozsah použití: -30°C až +60°C
Maximální hmotnost: 2 kg


Práškový hasicí přístroj P2P

Hasicí schopnost: A, B, C
Hmotnost hasiva: 2 kg
Hasivo: ETAX ABC
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: -20°C až +60°C
Maximální hmotnost: 3,7 kg


Práškový hasicí přístroj P6P

Hasicí schopnost: A, B, C
Hmotnost hasiva: 6 kg
Hasivo: ETAX ABC
Výtlačný prostředek: dusík
Teplotní rozsah použití: -20°C až +60°C
Maximální hmotnost: 10,3 kg
Třídy požáru podle ČSN EN 3

Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím

Třída B
Požáry kapalin nebo pevných látek přecházejících v kapalné skupenství

Třída C
Požáry plynů

Třída D
Požáry kovů